İZMİR

Türkiye’deki Kömür Madenleri Üretimi ve Tüketimi

Türkiye kömür madenleri üretim ve tüketim

Türkiye’deki Kömür Madenleri Üretimi ve Tüketimi

4 Temmuz 2018

Türkiye’deki Kömür Rezervleri Üretim ve Tüketim

Değerli bir maden olan kömür, Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’deki kömür madenleri rezervleri ve üretimi – tüketimi aşağıda detaylandırılmıştır;

Türkiye Hangi Kömür Çeşitlerini Üretiyor?

Hangi kömür çeşitlerinin Türkiye’de üretiliyor olduğu önemlidir. Türkiye’de hangi kömür çeşitleri üretilir sorusuna yanıt;

  • Taşkömürü
  • Linyit
  • Asfaltit olarak verilecektir.

Taş kömürü rezervleri;

Taş kömürünün yıl içindeki üretim miktarı 1.3 Milyar Ton olarak biliniyor. Üretim alanının yoğunlaşmış olduğu il için Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Zonguldak söylenebilir.

Linyit rezervleri;

Peki, linyit yıl içinde ne kadar üretiliyor? Yeraltı zenginlerinin ucu bucağı olmayan ülkemizde, linyit yıllık üretimi 8.3 Milyar Ton olarak ifade edilmiştir. Bütün coğrafi alanlarda linyit rezervlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Asfaltit;

Kömür çeşidinin diğer türlere göre daha az bulunduğunu bilmelisiniz. 80 Milyon Ton ile sınırlanmış olan Asfaltit, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.

Yukarıda verilen kömür çeşitleri ve rezervleri üzerinden, Türkiye’de bulunduğu oran ve üretim hakkında bilgi almanız sağlanmıştır. Bu bilgiler neticesinde kömürün üretiminin yaygınlığı hakkında fikir yürütebilirsiniz.

Kömür Çeşitlerinin Üretim ve Tüketimi

Türkiye’deki toplam taş kömürünün görünür rezervi %42’lik bir orana sahiptir. Linyit rezervlerinin görünür olan kısmı ise %75’tir.

Görünür Rezerv: Jeolojik olarak üç boyutlu şekilde belirlenmiş, güvenilirlik derecesi +-%20 oranında olan rezervlerdir.

Türkiye’de kömür rezervlerinin fizibilite çalışmaları olmadan, belirlilik derecelerine göre üreticiler tarafından isabetli sonuçlar alınmadan elde edildiği biliniyor. Profesyonel şekilde yapılan çalışmalar ile görünür rezervler üzerinden çok daha başarılı çalışmaların yapılması söz konusu olacaktır.

Linyit Tüketimi;

Enerji kaynakları üretiminde %42’lik pay Linyite ait. En yüksek üretim değerine sahip olan kömür çeşidi, 1980’li yıllardan beri üretim ve tüketimde büyük ölçüde artıştadır. Elektrik enerjisinin %48’inin Linyitten üretildiğini bilmelisiniz.

Taş Kömürü;

Teknolojik ve endüstriyel zorluluklar sonucunda, 2003 yılı itibari ile ithal edilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Kullanım alanının yaygın olması sebebi ile de ithalat ihtiyacı ön plana çıkmıştır.

Yaşanan gelişmeler ve fizibilite çalışmalarının desteklenmesi ile Türkiye’de kömür tüketimi olumlu yönde değişebilir. Üretim üzerinden kullanım sağlanarak, refah yükseltilebilir.

Hemen Bilgi Alın!