İZMİR

2018 Yılında Türkiye’de Kömür İthalatı ve İhracatı

Türkiye'de kömür ithalatı ve ihracatı

2018 Yılında Türkiye’de Kömür İthalatı ve İhracatı

20 Ekim 2018

Türkiye, kömür üretimi yaptığı gibi hammadde ihtiyacı karşılamadığından dolayı kömür ithalatı da yapan bir ülkedir.

Özellikle son yıllarda nüfusun ve sanayide kömür kullanımının artması ile birlikte ülkemiz kömür ithalatı yapmaya devam ediyor. Bu seneye kadar kömür rezervlerini finanse eden HSBC bankası 2018 yılında kömür rezervlerini artık finanse edemeyeceğini bildirdi. Birçok banka artık kömür rezervi için finansörlük yapamayacak. Bundan dolayı kömür üretiminde kısıtlamalar meydana geldi. Türkiye rezerv olarak büyük bir kömür rezervine sahip olmasına karşın hem bu rezervi çıkaracak finansa sahip değil hem de çıkarılan kömür ihtiyacı karşılamamaktadır. Bundan dolayı son yıllarda kömür ithalatında hızlı bir artış söz konusudur.

Kömür Nerelerde Kullanılır?

Kömürün kullanım alanı oldukça geniştir. Bundan dolayı gerekli olan kömür miktarı da oldukça yüksektir. Taşkömürü, sanayide, demir, çelik, kimya sanayisinde ve nükleer santrallerde kullanılmaktadır. Taşkömürüne göre daha düşük kaloriye sahip olan linyit kömürünün ise kullanım alanı daha geniştir. Elektrik enerjisinde, ev ısıtmasında, sanayide, tuğlalı sobalarda tercih edilmektedir. Ülkemizde kömür kullanım alanı geniş olduğundan dolayı kömür ithalatı da artmıştır.

Türkiye Ne Kadar Kömür İthal Ediyor?

2003 yılına kadar ülkemizde rezervi bulunan taşkömürü yeterli olurken, 2003 yılından bu yana taşkömürü ithalatı yapılmaktadır. Özellikle 2017-2018 verilerine baktığımızda kullanılan taşkömürünün çok büyük bir oranının ithal olduğu görülmektedir. Özellikle ağır sanayide taşkömürünün çok yüksek kaloriye sahip olması tercih edilebilirliğini arttırmıştır.

Kömürde İthalat ve İhracat Dengesi

Ülkemiz kömür ihracatı ve ithalatı dengesinde gerilemektedir. İhracat azalmakla birlikte ithalatta büyük bir şekilde artmaktadır. Kömür ise genel olarak Rusya, ABD, Kolombiya’dan ithal edilmektedir. Enerji alanında özellikle Rusya’ya bağımlılığımız oldukça yüksektir.

Taşkömüründe 37.286.760 ton ithal edildiği veriler arasındadır. Linyit kömüründe 273.124 ton teslimat miktarlarıdır.

Kullanılan kömür çeşidine bakıldığında ise özellikle yakıtta Linyitin birinci sırada olduğu görülmektedir. Yakıta uygun şartlar taşıması linyit kullanımının artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde rezervi en fazla olan kömür ise linyittir. Sanayide ise taşkömürünün kullanımı daha yüksektir. Görüldüğü üzere kömür ithalat ve ihracatı oranları gün geçtikçe geriye gitmektedir.

 

Hemen Bilgi Alın!