İZMİR

Çeşitlerine Göre Kömürlerin Kullanım Alanları

kömür

Çeşitlerine Göre Kömürlerin Kullanım Alanları

12 Kasım 2018

Çeşitlerine Göre Kömürlerin Kullanım Alanları

Kömür çeşitleri epey fazladır ve kullanım amaçları ve yerleri değişebilir.  Türkiye’de birçok kömür yatağından çıkarım yapılmaktadır.

Turba Kömürü ve Özellikleri

Turba kömürü, bitki kalıntılarının doğal bir süreç geçirmesi sonrası oluşan kömür çeşidi olarak tanımlanabilir. Toprak altında uzun bir dönem boyunca birikir ve bir açıdan kömürleşmenin ilk aşaması da denebilir. Yani turba tam bir kömür olarak düşünülmemeli, kömür olurken bir aşama gibi değerlendirilmelidir. Teknik açıdan barındırdıklarına bakılırsa:

  • Karbon oranı%25-60 aralığında değişmektedir. Ayrıca %0,5-3,5 azot ,%20-55 oksijen, %5-8 hidrojen barındırır.
  • Karbon oranı düşük olması nedeniyle kalitesiz bir kömür türüdür.
  • Yakılması için öncesinde kurutma gibi süreçlerden geçmesi gerekir.
  • Ekonomik açıdan gelişmemiş ülkelerde kullanımı yaygındır.

Linyit Özellikleri

Kahverengi kömür olarak da bilinen linyit, düşük kalite kömür olarak sınıflandırılmaktadır. Linyit aynı zamanda Türkiye’de çıkarılan kömür türleri arasında bulunur. Linyitte kömürleşme aşaması bitmemiştir. Bir açıdan turba kömürünün bir aşama ileri kalitesi gibi değerlendirilebilir. Kendi içerisinde değişik türleri olan linyit, çoğu kez santrallerde elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. Yapısında ağacımsı dokulara rastlanır. Doğal ortamlarda mevcuttur.

Taş Kömürü ve Kullanımı

Sınıflandırma açısından taş kömürü, linyite göre daha kaliteli bir çeşittir. Aşama bakımından linyitten daha çok kömürleşme dönemine girer. Bu açıdan elde edilen enerji de linyitten daha çoktur denebilir. Ancak taş kömürü pahalı bir yakıttır. Demir çelik sanayisinde büyük bir öneme sahiptir. Yüksek enerji kaynağı olması bunda etkilidir.

Fosil Yakıtın En Kalitelisi Antrasit

En kaliteli kömür çeşidi olarak da bilinen antrasit, çok yüksek ısı kaynağıdır. Çok az sayıda olan bir kömür türüdür. Ancak bir şekilde doğada bulunursa bile soba için kullanımı uygun değildir. Çünkü karbon oranındaki fazlalık sobanıza zarar verir.  Zaten karbon oranı yüksekliği ve su azlığı ile kömür kalitesi belirlenmektedir. Rengi parlak zor tutuşan bu kömür türü özel kullanım alanlarına sahiptir.

Kok Kömürü

Kok kömürü, taş kömürünün ısıtılması ve uçucu bileşenlerinin ayrıştırılması ile ortaya çıkan gözenekli bir kömürdür. Çok az kül bırakmasıyla bilinir. Mangal kömürü aslında sanılanın aksine odunun yakılması ile elde edilir.

Hemen Bilgi Alın!