İZMİR

Kömür Kalorisi Nedir ve Kalorisi Yüksek Kömürün Avantajları

kömür-kalorisi

Kömür Kalorisi Nedir ve Kalorisi Yüksek Kömürün Avantajları

16 Aralık 2018

Kömür Kalorisi Nedir ve Kalorisi Yüksek Kömürün Avantajları Nelerdir?

Kömür kalorisi kömürün kalite derecesini belirleyen bir unsurdur. Bir kömürün kalorisi arttıkça kalitesi de artar.

Bir kömürün kaliteli olarak değerlendirilmesi için içeriğine bakmak gerekir. Kömürün içeriği en önemlisi de kalori miktarı kalite ile eş değerdir. Yapısı ve içeriği bize kömürün kalitesi hakkında bilgi verir. Kömürün içerisinde bulunan maddelere bakacak olursak;

Nem; kömürün kalitesini doğrudan etkileyen hususlardan biridir. Kömür kalitesinde en önemli faktörlerdendir. Kaliteli kömürün nem oranı düşüktür.  Kaliteli bir kömürde nem oranı en fazla %20 düzeylerinde olmalıdır.

Kömürün bir diğer özelliği, uçucu olmasıdır. Uçuculuk, kömür yandıktan sonra geriye kalan madde olarak isimlendirilir. Bu oran kaliteli bir kömürde en fazla %24 düzeylerinde olmalıdır.

Kükürt, kömür içeriğinde olan ve kömür kalitesi açısından son derce önemli olan bir maddedir. Kaliteli bir kömürde kükürt oranı yerli kömürlerde %1.5 ithal kömürlerde ise %0.5 oranından daha fazla olmamalıdır.

Kömür Kalorisi Nedir?

Kömürün kalitesini belirleyen birçok unsur vardır. Fakat kömürün kalitesini belirleyen en önemli unsur, kaloridir. Bir kömürdeki kalori miktarı arttıkça kömürün kalitesi de buna paralel olarak artmaktadır. Kömürün kalorilerine bakarak kaliteli bir kömür seçilebilir. Kömürün kalorisi, bir kömürün ısınma değeridir. Kaliteli yerli bir kömürün sahip olması gereken kalori miktarı 4.500 kcal civarındadır.

Yüksek Kalorili Kömürün Avantajları Nelerdir?

Bir kömürün kaliteli olarak nitelendirilmesi için taşıması gereken özellikler vardır. Kalori ise bu özelliklerin başında yer alır. Kalorisi yüksek olan kömür aslında kaliteli olan kömürdür. Kaliteli kömürde birçok açıdan avantajlı kömürdür.

Kömürün kalori değerinin yüksek olması, ısınma değerinin yüksek olması anlamına gelir. Isınma değeri yüksek olan kömür ise az miktarda kömür ile çok daha fazla ısı verir. Yani kalorisi yüksek olan bir avuç kömür, kalorisi düşük olan bir avuç kömüre göre çok daha uzun bir süre ısı verir. Bundan dolayı kalorisi yüksek kömür her açıdan avantaj sağlar.

Kalorisi yüksek kömürün daha uzun süre ısı vermesi, daha az miktarda kömür yakılmasına neden olmaktadır. Yani ekonomik açıdan az miktarda kömür yaktığınızdan dolayı avantaj elde edersiniz.  Kalorisi yüksek olan kömür her zaman daha avantajlıdır.

Hemen Bilgi Alın!