İZMİR

Kömürün Zararları Nelerdir?

kömürün zararları ve yan etkileri

Kömürün Zararları Nelerdir?

23 Ağustos 2019

Kömürün Zararları

Kömür dünyaya nasıl zarar veriyor? Kömürün zararları nelerdir? Ne yazık ki kullanılan enerjilerin doğaya yaydığı bir zarar var.

Peki, kömürün zararları nedir? İlk olarak dünyada ki karbondioksit kirliliğinin yaklaşık olarak 3’te 1’inin kömür termik santralleri ile ortaya çıktığını bilmek, ciddi bir kirlilik olduğu sonucuna varılmasını sağlayacaktır. En tehlikeli fosil yakıt olarak görülür ve kömürün yaratacağı kirlilik son derece üzücüdür.

Kömürün İklim Değişikliğine Etkisi

Elbette ilk olarak kömürün en büyük zararları üzerinde duruluyor. Bakıldığında iklim değişikliği, dünyayı etkileyen ve son derece kapsamlı olan bir husustur. Bunun için kömürün zararlarının arasında ilk sırada yer alması gereken kömür enerjisinin iklim değişikliğine neden oluyor olmasıdır. İçeriğinde yüksek miktarda karbon bulunmaktadır. Karbon nedeni ile santrallerde kömür kullanmak en çok karbondioksit kirliliğine yol açmaktadır.

Tüm dünyadaki kömür santrallerinin 1 yılda dünyaya yaymış olduğu karbondioksit miktarı 7 Milyar tondur. Bu miktar; dünyada yıllık karbondioksit salımının %41’ine tekabül ediyor.

Kömür Santralleri ile Cıva Kirliliği

İnsan vücuduna en çok zarar veren maddelerden biri cıvadır. Cıva insan vücuduna ciddi zarar veren, nesilden nesle geçebilen bir nörotoksin olarak açıklanıyor. Cıva bölgede su kaynaklarının kalitesini büyük ölçüde düşürüyor. Toprağın zehirlenmesine ve besin zincirine karışarak sayısız ölümcül hastalığın da ortaya çıkmasına neden oluyor. Kömür santrallerinin zararları arasında çıkarılan sonuç; kömür santralleri yılda 1450 metrik ton, yani %50’lik bir payla cıza kirliliğinin en büyük sebebi olmaktadır.

Kömür Kirliliği ve Asit Yağmurları

Kömürün ortaya çıkardığı sonuçlar arasında asit yağmurları var. Asit yağmurlarında ortaya çıkan duman tüm ekosistemi yok edebilecek kadar büyüktür. Orta Avrupa’da kömür santrallerinin etrafında çok geniş alanları kapsayan orman kayıpları kaydedilmiş olduğundan, bu durum çok daha tehlikeli bir duruma gelmektedir.

Çin’de 487 şehrin %54.5.’inde asit yağmuru gözlenmiştir.

Ortaya Çıkabilecek Hastalıklar

Kömürün zararları arasında ortaya çıkabilecek hastalıklar da var. Küçük partiküller ve radyasyon yolu ile gerçekleşen hastalıkların da karşılığı olarak gösterilmektedir. Kömür yakmak zararlı partiküllerin ve radyasyonun açığa çıkmasına da neden olacaktır. Bu parçacıklar, akciğer fonksiyonlarında büyük oranda azalma olmasına neden olacaktır. Astım, bebek ölümleri gibi büyük hastalıkların da ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Kömür Tatlı Su Kaynaklarını Azaltır

Azımsanmayacak derecede büyük olan tatlı suların azalmasında, ne yazık ki kömür kullanımı etkilidir. Bölgede yer alan tatlı sularının azalmasına neden olacaktır. Kömür madenciliği ise asit maden kanalizasyonu yolu ile su kirliliğini en kötü şekilde etkiler. Bu nedenle tatlı suların azalmasına neden olur. Kömürün doğaya zararları kapsamında bakıldığında, son derece büyük etkilerin olduğu görülmektedir.

Yukarıda verilen zararların en aza indirilmesi, kömür kullanımının en aza indirilmesi ile olacaktır. Kömürün zararlarının en aza indirilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Hemen Bilgi Alın!