İZMİR

Sobalarda Kömür Kullanımı

kalörüfer sistemlerin kömürün kullanımı

Sobalarda Kömür Kullanımı

20 Ocak 2016

Soba kurulumda ve soba yakılmasında dikkat edilmesi gereken noktaları atlamadığınızda sağlığınızı korur, ısı kaybınızı en aza indirgersiniz.

Doğru ve kaliteli malzemeden yapılmış soba seçimi ile ilk tasarrufunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sobanızın kurulumunda ısıtmak istediğiniz alanı belirleyip bacaya olan uzaklığı göz önünde bulundurmalısınız. Sobanızı kuracağınız yüzeyin düz olması sobanın devrilme ihtimalini ortadan kaldırmakta önemlidir. Sobanızı duvar kenarına kuracaksanız duvarın sobaya bakan yüzeyine yerleştireceğiniz ısıyı yansıtacak bir levha ile odanızın daha iyi ısınmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sobanız baca deliğine uzak mesafede olmamalıdır. En fazla iki dirsek ile birleştirdiğiniz soba boruları ile baca deliğine ulaşacak mesafeyi belirleyip sobanızı bu alana kurmalısınız. İkiden fazla dirsek ile birleştirilmiş soba borularında kurum birikmesi ve gaz akışında sorunlar yaşanır. Soba borularında dirsekler, baca deliği gibi birleşme noktalarını yanmaz alüminyum bantlar ile bantlayarak zehirli gaz ve kurum sızmalarını önleyebilirsiniz.

Soba için kullanılacak bacanın önceden temizlenmiş, çekişi ve açıklığı kontrol edilmiş olmalıdır. Soba için kullanılacak baca başka cihazlar ya da başka hanelerle ortak kullanılmamalıdır. Bacaların iç yüzeyleri pürüzsüz, dış yüzeyleri ise iyice sıvanmış olmalıdır. Zehirli gazların atılımı için bacaların dış yüzeyinde yarıklar ve çatlaklar olmamalıdır. Dış yüzeyinde sorunlar olan bacalarda oluşan ters hava akımı sağlığınızı tehlikeye atar. Hava akımında dikkat edilmesi gereken bir başka hususta bacaların yüksekliğidir. Bacalar en yakın binaya 6 metre uzaklıkta olmalıdır. Bacaların bulundukları binanın en yüksek noktasının 50-80 cm üzerinde ve en az 3 metre uzağında olması da dikkat edilmesi gereken başka bir unsurdur.

Yakma işleminde kullanılacak kömürün tamamen kuruması çok önemlidir. Tamamen kuru olan kömürlerinizi sobada yakarken üstten yakma tekniğini uygulamanız gerekmektedir. Üstten yakma tekniği uygulanan kömürlerde yanıcı ve uçucu gazlar soba içerisinde tutuşması sağlanır. Karbon monoksit gazından zehirlenme riski en aza indirilen bu yöntemde, tutuşma soba içerisinde gerçekleştiğinden ısı verimliliği artar ve çevre kirliliği en aza indirgenir.

Üstten yakma tekniği için sobanın 2/3 ünü kömür ile doldurun, kömürün üzerine tahta parçaları ile kapatarak tutuşturun. Kimyasal, plastik güç yakıtları ve kağıt ile tutuşturma yapmayın, kömürü sadece tahta parçaları ile tutuşturmak dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Tutuşma sağlandıktan sonra üst kava kapağı kapatılır. Sonrasında sadece alt hava kapağı ve baca çıkısında bulunan duman kelebeği açık kalmalıdır. Bu şekilde doğru hava akımı sağlanmış olur.

Soba söndükten sonra ya da kovalı bir sistem kullanılıyorsa yeni kömürler ile doldurulmuş yedek kovaya geçilerek tutuşturma işlemini tekrarlamanız gerekir. Hiçbir şekilde yanmaya devam eden kömürün üzerine kömür ilavesi yapılmaz.

Alt kapağın açık olması hava akışını sağlar, bu akım ile kömür hızla yanar. Yeterli ısıya ulaştığınızı düşündüğünüzde alt kapağı yarım ya da 2/3 oranında açık bırakarak kömürün yavaş yanmasını ve mevcut ısının uzun süreye yayılmasını sağlarsınız. Sobanız kovalı ise değişim yaptığınız kovanızda tam sönmeyen kömür bulunma ihtimaline karşı evinizin içinde muhafaza etmeniz son derece yanlıştır. Açık havada tamamen sönmesini bekledikten sonra kovanızı temizleyip, yeni, kuru kömürler ile doldurarak iç alanda bulundurabilirsiniz.

Zannedildiğinin aksine gerekli güvenlik önlemlerini aldığınızda ve doğru teknik ile kullandığınızda kömür sağlıklı ve ekonomik yönü ile ısı ihtiyacınızı en verimli şekilde karşılar.

Hemen Bilgi Alın!