İZMİR

Türkiye’nin Kömür İthal Ettiği Ülkeler

Türkiye nin kömür ithal ettiği ülke listesi

Türkiye’nin Kömür İthal Ettiği Ülkeler

1 Kasım 2022

Türkiye’nin kömür ithalatı son yıllarda artarken kömür satın aldığı ülkelere yenileri eklenmiştir. Ülkemizde kömür üretimi ve enerji ihtiyaçlarında kömür talebi rakamları karşılaştırıldığında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu bakımdan uzmanlar Türkiye’nin 6-7 milyon ton taş kömürüne ihtiyacı olduğunu belirtirken en ünlü kömür yataklarının bulunduğu Zonguldak havzasında bu ihtiyacın ancak yüzde 10’unu karşılayacak kadar üretim yapıldığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin kömür ithal ettiği ülkeler sayesinde enerji ihtiyacında oluşan açık dışarıya yapılan ödemelerle karşılanmaktadır.

Türkiye’de Kömür Üretimi

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) taşkömürü verilerine göre Türkiye, 2015’ten itibaren 1 milyon tonun altında üretim gerçekleştirebilmesiyle potansiyelinin çok altında bir üretim performansı ortaya koymaktadır. Bununla birlikte raporlara göre 2015 yılında Türkiye 1.434 ton taşkömürü çıkarılırken 34 bin ton ithal alındı. Günümüzde yerli taşkömürü üretimi bin tonun altına düşerken ithal kömüre ayrılan kaynak 5 milyar dolara yaklaşmış duruma geldi. Dolayısıyla her geçen yıl yerli kömür üretimi azalırken ihracata ayrılan bütçe artış göstermiştir.

Türkiye’nin Kömür İthal Ettiği Ülkeler

Türkiye’nin kömür satın aldığı ülkeler, son yıllarda ülkemizdeki enerji ihtiyacını karşılama konusunda öne çıkmaktadır. Özellikle iç piyasada üretilen kömürün enerji talebini karşılamada yeterli seviyede olmaması yüzünden Türkiye’nin kömür ithalatı gündeme gelmektedir. Bu konudaki son verilere göre Türkiye’nin kömür ithal ettiği ülkeler, ithalat miktarına bağlı olarak şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Rusya,
  • Kolombiya,
  • Güney Afrika,
  • Avustralya,
  • ABD.

Türkiye bu ülkelerden kara ve deniz yolu ile taş kömürü ithal etmektedir.

Hemen Bilgi Alın!