İZMİR

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

10 Ekim 2022

Yenilenebilir enerjiler, alışılagelen fosil yakıtlar yerine çevreye en az zararlı olan enerji kaynaklarından oluşur. Günümüzde artan enerji talebi hala büyük ölçüde fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Bunun sonucunda küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sorunlar yüzünden yenilenebilir enerji kaynakları önemi her geçen gün artmaktadır. Aynı zamanda uzmanlara göre fosil yakıtlar uzak olmayan bir gelecekte tükeneceği için yenilebilir enerjilerin daha fazla alanda kullanılması önemlidir.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal süreçte devamlı olarak var olan enerji akışına sahip kaynaklardan oluşur. Küresel enerji talebinin yüzde 80’i fosil kaynaklardan elde edilirken yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle yıllardır alışılagelmiş enerji kaynakları olan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara bağımlılığı en aza indirmek için yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilir. Yenilebilir enerji kaynakları aynı zamanda doğal kaynaklardan oluştuğu için sürdürülebilirlik bakımından fosil yakıtlara göre çok daha fazla sayıda avantajı vardır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kullanımı için doğada kendiliğinden oluşan enerji kaynaklarına dikkat edilmelidir. Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltan yenilebilir enerji kaynakları başında şunlar yer alır:

  • Güneş enerjisi
  • Rüzgar enerjisi
  • Biyokütle enerjisi
  • Jeotermal enerjisi
  • Hidirolik enerjisi
  • Hidrojen enerjisi
  • Okyanus enerjisi (Dalgalarda oluşan gel-git enerjisi)

Görüldüğü üzere yenilebilir enerji kaynakları doğada kendiliğinden var olan ve tükenmesi mümkün olmayan bir devinim içindeki enerji kaynaklarından oluşur. Yenilebilir enerji kaynakları fosil enerji kaynakları gibi bitip tükenmez. Yenilenemez enerji kaynakları olan kömür, petrol ve doğalgaz yerine yeşil enerji olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığında verimlilik artmaktadır.

Güneş Enerjisinin Önemi

Güneş enerjisi, özellikle dünyada yaşayan tüm canlılar için hayat kaynağı olması sebebiyle vazgeçilmez bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Çatılarda konumlanan güneş panelleri sayesinde su ısıtma imkanı elde edilebilir. Güneş ışınlarını toplayan bu panellerin daha gelişmiş versiyonlarında elektrik enerjisi elde edilebilir. Dolayısıyla güneş enerjisi ısı, ışık ve elektrik olarak farklı şekillerde değerlendirilebilir.

Rüzgar Enerjisinin Önemi

Rüzgar enerjisi, temelde güneş enerjisinden gücünü alır. Güneş enerjisinin ısıttığı kara ve denizlerde farklı sıcaklık değerleri oluştuğu için aradaki basınç farkı rüzgar oluşumuna neden olur. Rüzgar etkisinin fazla hissedildiği bölgelere kurulan rüzgar türbinleri sayesinde elektrik enerjisi elde edilebilir. Rüzgardan elde edilen enerjinin gücü, rüzgarın o andaki esme hızına ve süresine doğrudan bağlantılıdır.

Jeotermal Enerjinin Önemi

Jeotermal enerji ise yer ısısı anlamına gelir ve yerin altındaki enerji kaynaklarından elde edilir. Magma tabakasında yer alan sıcak su buhar olarak yer yüzüne çıkar. Yer yüzüne ulaşan sıcak su ve buhar enerjisi yine türbinler kullanılarak elektrik başta olmak üzere pek çok enerji türüne dönüştürülebilir. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Hemen Bilgi Alın!